CARGO /KARGUANOMBRE/IZENA
PRESIDENCIA/ LEHENDAKARIAMaider Etxaniz
VICEPRESIDENCIA/ LEHENDAKARIORDEALeire Arroniz
SECRETARIA/ IDAZKARITZAElena Garcia-Villoslada
TESORERO/ DIRUZAINTZA
VOCAL / BATZORDEKIDEAna Conchi Larrion
VOCAL / BATZORDEKIDE
VOCAL / BATZORDEKIDE
VOCAL / BATZORDEKIDEMiguel Angel Soto
DIRECCION DEPORTIVA/ ZUZENDARITZA TEKNIKOA